Trắc nghiệm lý thuyết ô tô 1

Xuất phát Yêu cầu của bài này là khi xuất phát phải bật đèn xi-nhan trái (với ý nghĩa là xe chuẩn bị đi ra làn đường bên ngoài, hoà vào dòng xe trên đường). Có chỗ yêu cầu phải tắt xi-nhan đúng...
Câu 1: Thế nào được gọi là tuyến vận tải khách? :
Câu 2: Hàng nguy hiểm, hàng có mùi hôi thối, súc vật đang bị dịch bệnh, hoặc hàng có ảnh hưởng đến sức khỏe của khách có được nhận chở trên xe khách không? :
Câu 3: Người lái xe ô tô khách phải thực hiện những quy định gì dưới đây? :
Câu 4: Như thế nào là hình thức kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt? :
Câu 5: Chủ phương tiện tham gia vận tải hành khách bằng xe ô tô phải chấp hành những quy định gì của Luật giao thông đường bộ? :
Câu 6: Bắt buộc hay không bắt buộc người nhận hàng phải theo phương thức cân, đong, đo đếm nhất quán đối người gửi hàng khi xếp hàng lên ô tô? :
Câu 7: Khi vận chuyển hàng hóa quý hiếm, hàng đòi hỏi phải có kĩ thuật bảo quản chăm sóc trên đường vận chuyển có nhất thiết phải có người áp tải hoặc thuê bên vận tải làm nhiệm vụ áp tải không? :
Câu 8: Bên vận tải có hay không chịu trách nhiệm bồi thường hàng chuyên chở bị biến chất do đặc điểm lí hóa, tự nhiên hoặc bị thiếu ruột mà còn nguyên đai cặp chì? :
Câu 9: Trong quá trình vận chuyển nếu không có người áp tải thì ai chịu trách nhiệm bảo quản hàng và bồi thường thiệt hại? :
Câu 10: Tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô có những trách nhiệm gì? :
Câu 11: Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu theo quy cách nào? :
Câu 12: Vận chuyển hàng bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào? :
Câu 13: Xe vận tải hàng hóa được phép chở người trong những trường hợp nào? :
Câu 14: Xe gắn máy, mô tô hai bánh được chở nhiều nhất là mấy người? :
Câu 15: Xe gắn máy, mô tô hai bánh được chở nhiều nhất là mấy người? :
Câu 16: Người tham gia giao thông đường bộ phải có trách nhiệm gì khi nghe thấy tín hiệu của các xe ưu tiên? :
Câu 17: Đối vối xe tải nặng >30 T chạy theo đoàn, khi qua cầu hoặc dừng xe trên cầu vì gặp dự cố, phải đảm bảo khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu? :
Câu 18: Các xe chở hàng hóa, chở người có được chở quá trọng tải thiết kế của xe không? :
Câu 19: Tại nơi có cắm biển báo"Tốc độ tối đa cho phép" những loại xe nào được chạy với tốc độ vượt quá số ghi trên biển báo? :
Câu 20: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi? :

Bình luận