Câu hỏi phần hình cho ôtô

Tài liệu Bộ sưu tập những câu hỏi phần hình cho ô tô trong cuộc thi sát hạch bằng lái xe ô tô dành cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ sát hạch bằng lái. Với những câu hỏi trắc nghiệm hình ảnh cụ thể,...
Câu 1:  Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi ? :
Câu 2: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?  :
Câu 3: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?  :
Câu 4: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?  :
Câu 5: Xe tải kéo xe mô tô 3 bánh như hình này có đúng với quy tắc giao thông không ?  :
Câu 6: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?  :
Câu 7: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?  :
Câu 8: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được ?  :
Câu 9: Trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?  :
Câu 10: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?  :
Câu 11: Xe nào đỗ không đúng quy tắc giao thông (xe tải, xe con đỗ cách bờ hè 25cm) ?  :
Câu 12: Theo tin hiệu đèn, xe nào được phép đi ?  :
Câu 13: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?  :
Câu 14: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước ?  :
Câu 15: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?  :
Câu 16: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?  :

Bình luận