Trắc nghiệm luyện thi ngữ văn_ Chuyên đề " Thơ Văn xuôi 1954-1975"

Chuyên đề " Thơ Văn xuôi 1954-1975"
Câu 1: Ý nghĩa tiêu biểu nhất của hình tượng ánh trăng trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng là :
Câu 2: Trong tác phẩm Người lái đò sông Đà, ông lái đò được ca ngợi với vẻ đẹp gì? :
Câu 3: Chủ đề Rừng xà nu là gì? :
Câu 4: Hình tượng chính của Nguyễn Tuân sau Cách mạng là :
Câu 5: Trùng Nét nào sau đây thuộc nét trữ tình của sông Đà được Nguyễn Tuân nhắc tới trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà? :
Câu 6: Giọng văn chủ đạo của Mùa lạc là gì? :
Câu 7: Nét chung giữa hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu là gì? :
Câu 8: Chi tiết nào sau đây không nói lên số phận chịu nhiều đau thương của Tnú - nhân vật chính trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành? :
Câu 9: Ba tiểu thuyết nào về phong trào đồng khởi và chống "chiến tranh đặc biệt" đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong giai đoạn chống Mĩ cứu nước (1965-1975)? :
Câu 10: Qua sự biến đổi trong thân phận của nhân vật Đào trong tác phẩm Mùa lạc, tác giả Nguyễn Khải muốn khẳng định điều gì? :
Câu 11: Tư tưởng nhân đạo trong tác phẩm Mùa lạc được thể hiện rõ nhất ở điểm nào sau đây? :
Câu 12: Trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng, Nguyệt được so sánh với hình ảnh "cái sợi chỉ xanh óng ánh" gợi nét nghĩa gì? :
Câu 13: Vẻ đẹp của Nguyệt trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu được miêu tả qua lời người kể chuyện như thế nào? :
Câu 14: Vấn đề được Nguyễn Khải thể hiện trong tập truyện Mùa lạc chứng tỏ sự tìm tòi và đóng góp riêng có giá trị của ông là :
Câu 15: Dòng nào dưới đây nói đúng quan niệm của Nguyễn Tuân về văn chương? :
Câu 16: Sự khác biệt cơ bản giữa nhân vật ông đò và nhân vật ông Huấn Cao (Chữ người tử tù) là :
Câu 17: Vở kịch nào không được viết trong giai đoạn xây dựng hoà bình, chủ nghĩa xã hội (1955-1964)? :
Câu 18: Qua tác phẩm Người lái đò Sông Đà, Nguyễn Tuân muốn thể hiện :
Câu 19: Truyện Rừng xà nu được kể qua lời kể của ai? :
Câu 20: Chi tiết nào sau đây không được tác giả dùng để miêu tả ngoại hình của cụ Mết trong tác phẩm Rừng xà nu? :
Câu 21: Từ cách lựa chọn từ ngữ và so sánh độc đáo, câu văn trên của Nguyễn Tuân đã biểu đạt sâu sắc tư tưởng gì? :
Câu 22: Truyện ngắn Rừng xà nu được sáng tác: :
Câu 23: Tác phẩm nào sau đây cùng một chủ đề với Mảnh trăng cuối rừng? :
Câu 24: Văn xuôi giai đoạn đầu xây dựng hoà bình, chủ nghĩa xã hội (1955-1964) viết về đề tài nào sau đây? :
Câu 25: Nguyễn Tuân được coi là một cái định nghĩa về :
Câu 26: Nguyễn Tuân trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà đã cho biết Sông Đà bày thế trận gì để chiến đấu với người lái đò? :
Câu 27: Thông tin nào sau đây chính xác khi giới thiệu về tiểu sử nhà văn Nguyễn Minh Châu? :
Câu 28: Nguyễn Khải chọn mảnh đất Điện Biên để viết Mùa lạc vì :
Câu 29: Ý thức cá nhân của Nguyễn Tuân cơ bản không bộc lộ theo hướng nào? :
Câu 30: Vẻ đẹp của Nguyệt trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu được miêu tả qua lời người kể chuyện như thế nào? :
Câu 31: Trong tác phẩm Người lái đò sông Đà, sông Đà được miêu tả với những nét tính cách nào? :
Câu 32: Cảm hứng bao trùm đoạn văn tả rừng xà nu ở đầu truyện Rừng xà nu là cảm hứng gì? :
Câu 33: Trong Người lái đò sông Đà, hình ảnh dòng sông phía trước thác được miêu tả kĩ lưỡng nhằm làm nổi bật :
Câu 34: Nét nào sau đây thuộc nét trữ tình của sông Đà được Nguyễn Tuân nhắc tới trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà? :
Câu 35: Trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, khi bị bọn thằng Dục đốt mười ngón tay bằng dầu xà nu, Tnú :
Câu 36: Đặc điểm phong cách nào dưới đây không thuộc về Nguyễn Tuân? :
Câu 37: Sáng tác của Nguyễn Khải thể hiện cá tính nghệ thuật riêng, đó là :
Câu 38: Thông tin nào sau đây chính xác khi giới thiệu về tiểu sử nhà văn Nguyễn Minh Châu? :
Câu 39:   Đoạn thơ đề từ phần đầu Người lái đò sông Đà: "Chúng thuỷ giai đông tẩu Đà giang độc bắc lưu" là lời thơ của ai? :
Câu 40: Trong tác phẩm Rừng xà nu, kẻ thù đốt mười ngón tay Tnú trước toàn thể dân làng Xô Man, mục đích chủ yếu của chúng là :
Câu 41: Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Khải? :
Câu 42: Mùa lạc của Nguyễn Khải lấy bối cảnh ở đâu? :
Câu 43: Truyện ngắn Mùa lạc ra đời trong bối cảnh nào? :
Câu 44: Ý nghĩa tên tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng là gì? :
Câu 45: Trong tác phẩm Rừng xà nu, hình ảnh Dít lớn lên thay Mai, bé Heng lớn lên tiếp nối Tnú...phù hợp với hình ảnh nào dưới đây? :

Bình luận