Trắc nghiệm tổng hợp sinh phần 1

Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động...
Câu 1: Có một loài động vật lớn sống trên mặt đất . Giả sử, tất cả các con này đều bị chết và chỉ có loài này bị thôi. Loài này bị tuyệt chủng trên mặt đất . Vậy mà khoảng hơn 1 năm sau, loài này lại xuất hiện lại . Vậy nếu là thật thì nó là con gì? :
Câu 2: Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất? :
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói? :
Câu 4: Cột sống ở người có dạng chữ S liên quan đến hoạt động nào sau đây của người? :
Câu 5: Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là: :
Câu 6: Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc: :
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không phải của người? :
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây đã có ở vượn người? :
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây của ở phôi người lặp lại đặc điểm của cá? :
Câu 10: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên quả đất qua các giai đoạn tiến hoá lần lượt là: :

Bình luận