Đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2017

Môn Giáo dục công dân
Câu 1: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở :
Câu 2: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?:
Câu 3: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới :
Câu 4: Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm:
Câu 5: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?:
Câu 6: Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm:
Câu 7: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân:
Câu 8: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về :
Câu 9: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? :
Câu 10: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn:
Câu 11: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:
Câu 12: Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?:
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?.:
Câu 14: Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng:
Câu 15: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ:
Câu 16: Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?:
Câu 17: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện:
Câu 18: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về :
Câu 19: Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người?:
Câu 20: Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?:
Câu 21: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua quyền nào dưới đây? :
Câu 22: Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét. Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây?:
Câu 23: Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây? :
Câu 24: Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?:
Câu 25: B và T là bạn thân, học cùng lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, T đã tung tin xấu, bịa đặt về B trên facebook. Nếu là bạn học cùng lớp của T và B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?:
Câu 26: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?:
Câu 27: Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?:
Câu 28: Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho ứng cử viên là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?:
Câu 29: Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?:
Câu 30: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, T đã báo ngay cho cơ quan công an. T đã thực hiện quyền nào của công dân?:
Câu 31: Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?:
Câu 32: Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?:
Câu 33: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?:
Câu 34: Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?:
Câu 35: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện :
Câu 36: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm:
Câu 37: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về:
Câu 38: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân:
Câu 39: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của:
Câu 40: Công ty T xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục đích của việc này là: