Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ)

Đề thi kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) gồm 25 câu hỏi với tổng thời gian làm bài là 45 phút. Bạn có đủ sức vượt qua?
Câu 1: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1, R2. Nếu bếp chỉ dùng riêng R1 thì thời gian đun sôi ấm nước là t1 = 10 phút. Nếu bếp chỉ dùng riêng R2 thì thời gian đun sôi ấm nước là t2 = 15 phút. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng, lượng nước đun trong các lần là như nhau. Thời gian đun sôi ấm nước khi bếp dùng R1 mắc song song với R2 là :
Câu 2: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau 30cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực tương tác bị giảm đi 2,25 lần. Để lực tương tác vẫn bằng F0 thì cần dịch chúng lại một khoảng: :
Câu 3: Trong một điện trường đều E=300 V/m có ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều cạnh a=10 cm, vectơ cường độ điện trường song song với cạnh BC chiều từ B đến C. Điện tích q=10nC đặt tại A. Công của lực điện trường khi q di chuyển từ A đến C theo quỹ đạo ABC là: :
Câu 4: Điện tích điểm q = -3 μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12 000V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q::
Câu 5: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu điện trở R, dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở không thể tính bằng công thức: :
Câu 6: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động và điện trở trong không đổi, mạch ngoài là một biến trở R. Dùng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện và một ampe kế có điện trở không đáng kể để đo cường độ dòng điện ttrong mạch. Khi tăng trị số của biến trở R thì số chỉ của vôn kế, ampe kế sẽ :
Câu 7: Cho mạch điện (hình vẽ). Biết R1 = R2 = 1200 W , nguồn có Điện trở của vôn kế RV = 1200 W. Số chỉ của vôn kế là : :
Câu 8: Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là: :
Câu 9: Một điện tích q = 1 (µC) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là: :
Câu 10: Vào mùa đông nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách nhỏ. Nguyên nhân của hiện tượng này là: :
Câu 11: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 2,5 , mạch ngoài gồm điện trở mắc nối tiếp với điện trở R. Để công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì R có giá trị :
Câu 12: Tụ điện phẳng, điện môi không khí. Điện dung của tụ điện là C = 2 µF và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 mm. Điện trường giới hạn đối với không khí là 3.106 V/m. Hiệu điện thế và điện tích cực đại của tụ là: :
Câu 13: Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng. :
Câu 14: Một tụ điện phẳng được tích điện bởi nguồn điện. Tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Sau đó người ta tăng hiệu điện thế của tụ thành 2U. Điện tích của tụ sẽ: :
Câu 15: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho:
Câu 16: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí:
Câu 17: Chọn câu sai về tính chất đường sức của điện trường tĩnh. :
Câu 18: Ba điện tích điểm bằng nhau q > 0 (hoặc q < 0 ) đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC. Điện trường tổng hợp bằng không tại::
Câu 19: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC đặt cách nhau 10cm trong không khí. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích cách q1 5cm; cách q2 15cm là :
Câu 20: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường là E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? :
Câu 21: Để bóng đèn loại 100V - 50W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị:
Câu 22: Khi acquy phát điện thì acquy có sự biến đổi:
Câu 23: Một acquy có suất điện động 12V sản ra một công 720J khi nó phát điện trong thời gian 2 phút. Cường độ dòng điện chay qua acquy là :
Câu 24: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là::
Câu 25: Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn kim loại có cường độ I= 3,2 µA . Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một phút là: :

Bình luận