Đề kiểm tra 45 phút của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang)

Đề thi kiểm tra 1 tiết môn Sinh học (ban cơ bản) của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang). Đề thi có tổng cộng 30 câu. Mời bạn thử sức!
Câu 1: Nhiệt độ cực tiểu đối với thực vật nhiệt đới là: :
Câu 2: Với cây đã trưởng thành, khi cần bứng cây chuyển sang vị trí đất khác thì một trong những biện pháp giúp cây mau phục hồi ở những ngày đầu sau khi cây bị bứng là::
Câu 3: Điểm khác nhau cơ bản giữa con đường cố định CO2 ở thực vật C4, CAM là: :
Câu 4: Cho các hợp chất và phân tử sau: I. Nước; II. NADPH; III.ATP; IV. Khí ôxi; V. CO2 Kết luận nào sau đây đúng khi nói về pha sáng quang hợp? :
Câu 5: Để góp phần tăng cường độ quang hợp cho cây nên tạo độ tơi xốp thoáng khí cho đất vì::
Câu 6: Điều nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước :
Câu 7: Nhóm nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây thuộc nguyên tố đại lượng:
Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai: 1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu 2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở 3. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại :
Câu 9: Đặc điểm của hệ sắc tố của lá là :
Câu 10: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò của nước trong quang hợp? :
Câu 11: Trong thí nghiệm so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt lá, sau khi đặt giấy lọc tẩm côban clorua đối xứng nhau qua hai mặt của lá, quan sát sẽ thấy hiện tượng: :
Câu 12: Các biểu hiện nào dùng làm căn cứ bón phân? :
Câu 13: Trong một thí nghiệm nổi tiếng về ảnh hưởng của độ dài sóng ánh sáng trên quang hợp, Engelman (1885) đặt chung sợi tảo lục Spirogyra vào môi trường có vi khuẩn hiếu khí, sau đó chiếu sáng vào sợi tảo qua lăng kính. Quan sát dưới kính hiển vi, ông thấy vi khuẩn tập trung ở các vùng tỏa nhiều ôxi nhất của sợi tảo. Đó là vùng nào? :
Câu 14: Quang hợp ở thực vật:
Câu 15: Cây thiếu magiê lá thường có màu vàng, da cam, đỏ, tím, lá non màu nhạt vì magiê có vai trò::
Câu 16: Trong một thí nghiệm, một cây được cung cấp ............ có chứa đồng vị O18. Các đồng vị này đã có mặt trong phân tử glucôzơ. Chất cung cấp cho cây là chất gì và cây đã thực hiện quá trình gì: :
Câu 17: Thành phần dịch mạch gỗ gồm :
Câu 18: Cho dữ liệu sau: I. Vận tốc nhỏ II. Vận tốc lớn III. Được điều chỉnh IV. Không được điều chỉnh. Đặc điểm nào sau đây đúng với con đường thoát hơi nước qua khí khổng (1) và qua cutin (2) :
Câu 19: Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây: 1. gây độc hại đối với cây 2. gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường 3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết 4. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lý tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi. Tập hợp các đáp án đúng là: :
Câu 20: Năng suất sinh học là:
Câu 21: Với các thành phần: (1) – vi khuẩn nitrat hóa, (2) – amôni, (3) – vi khuẩn amôn hóa, (4) – chất hữu cơ, (5) - nitrat; con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất thành dạng nitơ khoáng cho cây trồng hấp thụ là: :
Câu 22: Vai trò nào sau đây không thuộc vai trò của quá trình quang hợp? :
Câu 23: Hạn sinh lý là hiện tượng:
Câu 24: Ở miền Nam nước ta vào mùa khô nhiệt độ trung bình thường lớn hơn 30oC, các nhà nông nên chọn loại cây trồng nào để có năng suất cao: :
Câu 25: Biện pháp không thể làm tăng năng suất cây trồng là::
Câu 26: Trong thí nghiệm chứng minh vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với thực vật::
Câu 27: Nước từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo cơ chế nào sau đây?:
Câu 28: Cho dữ liệu sau: 1. Nitơ quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng; quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch 2. Nitơ vừa có vai trò cấu trúc, vừa tham gia trong quá trình trao đổi chất và năng lượng 3. Nitơ quyết định toàn bộ các quá trình sinh lí của cây trồng 4. Nitơ là thành phần quan trọng của các enzim. Hãy chọn phương án đúng về vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật: :
Câu 29: Động lực của dòng mạch rây là:
Câu 30: Để bổ sung nguồn nitơ cho đất, con người không sử dụng biện pháp nào sau đây? :

Bình luận