Lịch sử Việt Nam (phần 1)

Mời bạn cùng ôn lại lịch sử đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam qua những câu hỏi kiến thức dưới hình thức trắc nghiệm. Bộ đề do thành viên Nguyễn Minh Tuấn sưu tầm. 
Câu 1: Chuông Quy Điền được đúc dưới thời nào?:
Câu 2: “Ta chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng để làm tì thiếp cho người” là câu nói nổi tiếng của ai?:
Câu 3: Di tích thành Cổ Loa hiện nay thuộc huyện nào của Hà Nội?:
Câu 4: Ứng Lăng là lăng của vị vua nào?:
Câu 5: Đâu là tên nhà hát cuối cùng được xây dựng dưới thời Nguyễn ?:
Câu 6: Trong lịch sử chống giặc phương Bắc xâm lược, nước ta có tất cả bao nhiêu trận Bạch Đằng ?:
Câu 7: "Đả thạch lão" là biệt hiệu của ai ? :
Câu 8: Vị vua nào có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam?:
Câu 9: Huyền Trân công chúa là con gái của vị vua nào ?:
Câu 10: Ai được tôn là “Tổ sư ngành toán học” của Việt Nam?:
Câu 11: Sào Nam là tên hiệu của ai?:
Câu 12: Vị giáo sĩ Pháp Alexandre de Rhodes đã biên soạn ra quyển từ điển nào?:
Câu 13: Phần lớn các công trình trong quần thể kinh thành Huế đều hướng về phía nào?:
Câu 14: Ai là trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa cử phong kiến nước ta?:
Câu 15: Theo truyền thuyết, có bao nhiêu con voi chầu phục đất tổ Hùng Vương?:
Câu 16: Trong lịch sử, dân tộc ta đã có bao nhiêu lần kháng chiến chống quân Tống xâm lược ?:
Câu 17: Vua Lê Thánh Tông đã ban tặng 6 chữ "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" cho địa danh nào ?:
Câu 18: Chu Văn An đã dâng "Thất trảm sớ" lên vị vua nào ?:
Câu 19: Sau khi chiến thắng quân Nam Hán, Ngô Quyền đã lên ngôi vua và đóng đô tại đâu ?:
Câu 20: Hồ Quý Ly vốn không phải mang họ Hồ, họ gốc của ông là gì?:
Câu 21: Vị vua nào đã sáng lập trường phái Trúc Lâm Yên Tử?:
Câu 22: Vũ Đình Thự là sĩ tử cao tuổi nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến nước ta, ông đi thi năm bao nhiêu tuổi?:
Câu 23: Trạng Trình là tên dân gian dùng để gọi vị trạng nguyên nào ?:
Câu 24: Phạm Thị Hằng là tên thật của ai?:
Câu 25: Tô Hiến Thành sống vào thời nào?:
Câu 26: “Tứ bất tử” của nước ta gồm những ai?:
Câu 27: Một biểu tượng văn hóa gắn liền với nền văn minh sông Hồng đặc trưng là: :
Câu 28: Tiền giấy được phát hành ở nước ta dưới triều đại nào?:
Câu 29: Bia tiến sỹ ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám do vị vua nào xây dựng?:
Câu 30: Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của tác giả::

Bình luận