Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trần Cao Vân (Quảng Nam)

Đề thi gồm 2 phần, phần 1 (từ câu 1 đến câu 32) dành cho tất cả thí sinh, phần 2 là phần riêng dành cho thí sinh học chương trình nâng cao (câu 33 đến câu 40), chương trình cơ bản (từ câu 41 đến câu...
Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa: :
Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A=2,5cm. Biết lò xo có độ cứng k=100N/m và quả nặng có khối lượng 250g. Lấy t=0 lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng đường vật đi được trong s đầu tiên là: :
Câu 3: Quả cầu khi gắn vào lò xo có độ cứng k thì nó dao động với chu kỳ T. Hỏi phải cắt lò xo trên thành bao nhiêu phần bằng nhau để khi treo quả cầu vào mỗi phần, thì chu kỳ dao động có giá trị T’=T/4. Cho biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài của nó.:
Câu 4: Vật khối lượng m=2kg treo vào một lò xo. Vật dao động điều hòa với chu kì T=0,5s. Cho g= . Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là: :
Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết phương trình của dao động tổng hợp là, của thành phần dao động thứ nhất là . Phương trình của thành phần dao động thứ hai là: :
Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài l = 120cm dao động điều hoà với chu kì T. Cũng tại nơi đó người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kì dao động mới chỉ bằng 90% chu kì dao động T ban đầu. Tính độ dài mới của con lắc đơn trên::
Câu 7: Tại hai điểm AB trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp ngược pha nhau, biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm, bước sóng 10 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M cách A 25 cm, cách B 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng::
Câu 8: Cường độ âm được xác định bằng::
Câu 9: Trên dây AB dài 2 m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (xem như một nút sóng, đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn: (biết vận tốc truyền sóng trên dây là 200m/s): :
Câu 10: Tại hai điểm AB trên mặt nước cách nhau 4 cm, người ta gây sóng cùng tần số, cùng pha. Sóng truyền trên mặt nước với tốc độ 0,8 m/s. A,B và các gợn sóng trong đoạn AB phân bố cách đều nhau. Nửa đường thẳng Bx vuông góc với AB cắt 4 gợn sóng. Hỏi sóng có tần số bằng bao nhiêu? :
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là Sai: :
Câu 12: Mạch RLC mắc nối tiếp có . Nếu tăng R lên 2 lần thì hệ số công suất của mạch : :
Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều  chạy qua điện trở R = 5 Ω trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng tỏa ra là :
Câu 14: Một đoạn mạch gồm điện trở  mắc nối tiếp. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua có tần số 50Hz qua mạch. Tổng trở của mạch là:  :
Câu 15: Cho mạch RLC mắc nối tiếp có hiệu điện thế cho trước. Khi P = Pmax/2 thì có hai giá trị của R là R1= 26,8 Ω và R2 = 373,2 Ω. Hỏi khi công suất cực đại thì có điện trở là bao nhiêu? :
Câu 16: Một biến áp có 1 cuộn nối với nguồn xoay chiều U1= 100V thì điện áp đo được ở cuộn thứ 2 là U2= 200V. Nếu nối cuộn 2 với nguồn U1 thì điện áp đo được ở cuộn 1 là bao nhiêu? (bỏ qua hao phí của biến thế và điện trở của các cuộn dây) :
Câu 17: Có 1 nguồn điện có điện áp  khi mắc lần lượt R, L, C vào nguồn thì cường độ hiệu dụng của chúng là 4A, 6A, 2A. Khi mắc nối tiếp chùng lại và mắc vào nguồn trên thì cường độ hiệu dụng của mạch là : :
Câu 18: Trong một mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số 1 MHz. Tại thời điểm t =0, năng lượng từ trường trong mạch có giá trị cực đại.Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng từ trường bằng nửa giá trị cực đại của nó là::
Câu 19: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véc tơ và véc tơ   luôn luôn: :
Câu 20: Hiện tượng quang học nào sau đây sử dụng trong máy phân tích quang phổ:
Câu 21: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng trên màn quan sát ta thu được hình ảnh thế nào::
Câu 22: Trong thí nghiệm về giao thoa với khe Iâng. Nguồn sáng phát ra 2 bức xạ có bước sóng lần lượt λ1 = 0,5 µm và λ2 = 0,75 µm. Tại một điểm M trên màn có vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng λ1 và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng λ2. Biết MN ở cùng bên so với vân sáng chính giữa. Trên đoạn MN ta đếm được bao nhiêu vân sáng ? :
Câu 23: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tính khoảng cách giữa vân sáng thứ 6 nằm ở phần âm của vùng giao thoa và vân tối thứ 9 nằm ở phần dương của vùng giao thoa: :
Câu 24: Trong thí nghiệm với khe Iang về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, tại điểm M cách cách vân trung tâm một đoạn 2,5 mm là : :
Câu 25: Công thoát của kim loại Na là 2,48eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,36µm vào tế bào quang điện có catôt làm bằng Na. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là: :
Câu 26: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quĩ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. Khi electron chuyển từ quĩ đạo O về quĩ đạo M thì bán kính quĩ đạo giảm bớt: :
Câu 27: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexerin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng: :
Câu 28: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng m0 là: :
Câu 29: Hạt nhân càng bền vững khi có::
Câu 30: Xét một phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng của các hạt nhân . Năng lượng phản ứng trên toả ra là: :
Câu 31: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?:
Câu 32: Electron là hạt sơ cấp thuộc loại::
Câu 33: PHẦN RIÊNG NÂNG CAO: Một bánh đà của trục máy khởi động quay nhanh dần đều và sau 2s nó quay được một góc 50rad, hỏi lúc đó tốc độ góc của bánh đà có giá trị là bao nhiêu? :
Câu 34: Một bánh xe quay nhanh dần đều với gia tốc góc 8 rad/s2 dưới tác dụng của một mô men lực 120N.m. Hỏi mô men quán tính của bánh xe có giá trị nào sau đây? :
Câu 35: Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, khối lượng m có thể quay quanh trục thẳng đứng trùng với đường trung trực của thanh. Một vật nhỏ khối lượng bằng m được gắn tại trung điểm của đoạn OA (O là trung điểm của AB). Thanh đang quay với tốc độ 8 vòng/s thì vật trượt ra và được gờ ở A giữ lại. Hỏi tốc độ của thanh lúc này có giá trị nào sau đây?:
Câu 36: Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m=500g, bán kính R=10cm, quay quanh trục của nó với tốc độ 24 vòng/s. Hỏi động năng của nó có giá trị nào sau đây? (π2 = 10 ) :
Câu 37: Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m=500g, bán kính R=10cm, quay quanh trục của nó với tốc độ 24 vòng/s. Hỏi động năng của nó có giá trị nào sau đây? (π2 = 10 ) :
Câu 38: Một vật khi đứng yên nó có khối lượng 1kg. Khi nó chuyển động khá nhanh với tốc độ v thì động năng của nó là 9.1010MJ. Lấy c= 300000km/s. Vậy v có giá trị :  :
Câu 39: Một electron và một pozitron chuyển động khá chậm rồi va vào nhau gây ra phản ứng:  Khối lượng nghỉ của electron bằng 0,511MeV/c2. Hỏi tần số của tia  có giá trị nào sau đây? ( cho Hằng số plang h=6,625.10-34Js) :
Câu 40: Một hạt nhân A đứng yên và phân rã thành hạt nhân B và hạt α. Hỏi điều nào sau đây là đúng? :
Câu 41: PHẦN RIÊNG CƠ BẢN: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số theo các phương trình:  Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là: :
Câu 42: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện điện dung C. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế Hỏi R và C có giá trị bằng bao nhiêu :
Câu 43: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng có L=1µH và C=4µF. Dòng điện dao động trong mạch có giá trị cực đại là 8mA. Hỏi ở thời điểm mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế của tụ điện có giá trị nào sau đây? :
Câu 44: Một nguồn sáng phát hai sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4µm và λ2 = 0,6µm. Chiếu sáng hai khe Young S1, S2 (S1 S2 =1mm); màn quan sát vân giao thoa cách hai khe 1m. Hãy xác định khoảng cách từ vị trí vân trung tâm đến vân cùng màu với nó và gần nó nhất? :
Câu 45: Tiên đề thứ nhất về trạng thái dừng của Bo có mục đích nào sau đây? :
Câu 46: Một hạt nhân A phóng xạ α thành hạt nhân B, rồi phóng xạ β- thành hạt nhân C . Hỏi số điện tích và số khối của C thay đổi như thế nào đối với A? :
Câu 47: Cho phản ứng hạt nhân:  . Biết độ hụt khối của  lần lượt là 2,22MeV/c2, 8,49MeV/c2, 28,16MeV/c2. Hỏi phản ứng tỏa bao nhiêu năng lượng? :
Câu 48: Khi Sao Chổi chuyển động gần Mặt Trời thì đuôi của nó: :