Đề thi học sinh giỏi

Trích đề thi trắc nghiệm khách quan kì thi tuyển học sinh giỏi tỉnh Tiền Giang. Đề thi gồm 10 câu, thời gian làm bài 15 phút. Chúc bạn may mắn.
Câu 1:  Năm 1990, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã suy tôn Người là: :
Câu 2: Tính chất nào sau đây được thể hiện rõ nhất trong truyện ngắn Nguyễn Ái Quốc? :
Câu 3: Sách Văn học 12 chia văn học viết Việt Nam từ 1945 đến 1975 thành những giai đoạn nào?:     :
Câu 4: Hai câu thơ sau đây của tác giả nào? “Sang bờ tư tưởng ta lìa ta Một tiếng gà lên tiễn nguyệt tà” :
Câu 5: Bản dịch thơ bài Tân xuất ngục học đăng sơn (Mới ra tù, tập leo núi - Nhật kí trong tù) trong sách Văn học 12 có những câu dịch không rõ ý của bản phiên âm. Đó là các câu: :
Câu 6: Trong khổ thơ dưới đây, biện pháp tu từ nào giữ vai trò chủ yếu ? “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy Có thấy hồn lau nẻo bến bờ Có nhớ dáng người trên độc mộc Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa” (Tây Tiến, Quang Dũng) :
Câu 7: Nhận định nào sau đây là không chính xác về nhà thơ Quang Dũng? :
Câu 8: Bài thơ Bên kia sông Đuống được công chúng biết đến vào thời điểm nào? :
Câu 9: Sự chân thành, sự nhạy cảm và tinh tế là tiêu chuẩn để xác định giá trị của tác phẩm văn học. Đó là giá trị về phương diện nào dưới đây? :
Câu 10: Tác phẩm văn học có được giá trị về thẩm mĩ là nhờ vào: :

Bình luận