Đề kiểm tra học sinh giỏi văn

Phần thi trắc nghiệm trong đề thi tuyển chọn học sinh giỏi. Đề bài gồm 12 câu và thời gian để bạn hoàn thành là 15 phút.
Câu 1: Tên tác phẩm “Truyền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ có nghĩa là: :
Câu 2: Bài “Võ Thái Phi” là tác phẩm của: :
Câu 3: Nhận định nào dưới đây là không chính xác? :
Câu 4: Điểm khác nhau của chân dung Thúy Kiều và Thúy Vân qua nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du (trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”) là: :
Câu 5: Câu thơ “Có khi gốc tử đã vừa người ôm” (“Kiều ở lầu Ngưng Bích”) thể hiện: :
Câu 6: Biện pháp tu từ nào có vai trò chủ yếu trong hai câu thơ sau? Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng! :
Câu 7: Cảm hứng chủ yếu trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu là: :
Câu 8: “Không có kính, rồi xe không có đèn, Không có mui xe, thùng xe có xước,  Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: Chỉ cần trong xe có một trái tim.” (Phạm Tiến Duật). Theo em, biện pháp nghệ thuật có vai trò quan trọng trong khổ thơ trên là: :
Câu 9: Khổ thơ nào trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” (Huy Cận) ca ngợi tư thế, tầm vóc của những ngư dân? :
Câu 10: Trong truyện ngắn “Làng” (Kim Lân), nhân vật ông Hai hỏi đứa con út: “À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai?”. Qua câu hỏi ấy, nhân vật ông Hai chủ yếu muốn: :
Câu 11: Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long được sáng tác vào năm: :
Câu 12: Câu văn sau đây được trích từ tác phẩm nào?“Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn” :

Bình luận