Ôn tập thi tốt nghiệp THPT

Đề thi tham khảo tốt nghiệp lớp 12 dành cho học sinh theo học chương trình chuẩn. Đề thi gồm 40 câu với thời gian làm bài là 60 phút. Mời bạn tham gia thử sức.
Câu 1: Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi, tạo nên đột biến dạng: :
Câu 2: Một NST có trình tự các gen là ABxCDEFG. Sau đột biến , trình tự các gen trên NST này là ABxCFEDG. Đây là dạng đột biến: :
Câu 3: Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi polipeptit là: :
Câu 4: Cấu trúc của Operon  bao gồm những thành phần nào? :
Câu 5: Loại đột biến gen nào xảy ra không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen? :
Câu 6: Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới? :
Câu 7: Ở đậu Hà Lan, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở cây F2 như thế nào? :
Câu 8: Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là gì? :
Câu 9: Tính trạng màu da ở người là trường hợp di truyền theo cơ chế: :
Câu 10: Điểm khác nhau giữa các hiện tượng di truyền phân li độc lập và hiện tượng tương tác gen là: :
Câu 11: Tần số hoán vị gen như sau: AB= 49%, AC= 36% , BC =13%, bản đồ gen thế nào? :
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? :
Câu 13: Bệnh máu khó đông ở người được xác định bởi gen lặn h nằm trên NST giới tính X . Một người phụ nữ mang gen bệnh ở thể dị hợp tử lấy chồng khỏe mạnh thì khả năng biểu hiên bệnh của những đứa con họ như thế nào? :
Câu 14: Giống lúa thứ nhất có KG aabbdd cho 6 gam hạt trên mỗi bông. Giống lúa thứ 2 với KG  AABBDD cho 12 gam hạt trên mỗi bông. Cho 2 giống lúa có KG AABBdd và aabbDD thụ phấn với nhau được F1. Khối lượng hạt trên mỗi bông của F1 là bao nhiêu ? :
Câu 15: Ở cà chua gen A qui định thân đỏ thẫm , gen a qui định thân xanh lục. kết quả một phép lai như sau: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm "F1 :3/4 đỏ thẫm: 1/4 màu lục. Kiểu gen của P trong công thức lai trên như thế nào?   :
Câu 16: Một quần thể người, có  nhóm máu O chiếm tỉ lệ 48,35%, nhóm máu B chiếm tỉ lệ 27,94%, nhóm máu A chiếm tỉ lệ 19,46%, nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 4,25%. Tìm tần số của các alen IA , IB , IO trong quần thể :
Câu 17: Trong một quần thể giao phối, có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,04 BB +0,32Bb + 0,64bb=1 , tần số các alen p (B) và q (b) là: :
Câu 18: Phân tử ADN tái tổ hợp là gì? :
Câu 19: Để tạo giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được người ta dùng công nghệ tế bào nào? :
Câu 20: Cừu Đôly có kiểu gen giống với cừu nào nhất trong các con cừu sau đây? :
Câu 21: Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội , phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất? :
Câu 22: Người mắc hội chứng đao, trong tế bào có: :
Câu 23: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh: :
Câu 24: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là: :
Câu 25: Các nhân tố chủ yếu chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật trong tiến hóa nhỏ là: :
Câu 26: Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất để phân biệt các loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc? :
Câu 27: Nhân tố tiến hóa làm  thay đổi rất nhỏ tần số các alen thuộc một gen là: :
Câu 28: Không giao phối được do chênh lệch về mùa sinh sản như thời kì ra hoa đẻ trứng thuộc dạng cách li nào? :
Câu 29: Thực chất của hình thành loài là: :
Câu 30: Vì sao nói đột biến là nhân tố tiến hóa cơ bản? :
Câu 31: Sự phát sinh sự sống là kết quả của quá trình nào sau đây? :
Câu 32: Đặc điểm nào dưới đây là cơ bản nhất đối với quần thể? :
Câu 33: Tập hợp nào sau đây là quần thể? :
Câu 34: Cá rô phi Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,6 0C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,6 0C  đến 420C được gọi là :
Câu 35: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? :
Câu 36: Trong cùng một thủy vực như ao ,hồ chẳng hạn, thông thường người ta nuôi ghép các loại cá rô phi , cá mè, cá trắm..... có các ổ sinh thái dinh dưỡng khác nhau chủ yếu để làm gì? :
Câu 37: Hành động nào dưới đây gây bất lợi cho môi trường của các đô thị ? :
Câu 38: Một gen cấu trúc có tỉ lệ A+T/G+X =1,5 và có tổng số nu bằng 3.103 . Số nu mỗi loại của gen là :
Câu 39: Một gen dài 3060A0 , 1 mạch của gen có250 nu loại A và 100 nu loại T , gen bị đột biến mất một cặp G-X , số liên kết hidro của gen sau đột biến là : :
Câu 40: Trên phân tử ARN thông tin thứ cấp có chiều dài 5100A0 , có5 riboxom cùng tham gia dịch mã 1 lần . Các riboxom trượt với vận tốc bằng nhau là 102A0  /s, và cách đều nhau 1 khoảng cách là 81,6 A0  . Thời gian hoàn tất quá trình tổng hợp trên ARN thông tin đó là bao nhiêu giây ? :