40 câu trắc nghiệm môn Sinh

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Sinh học gồm 40 câu, giúp bạn ôn tập, củng cố kiến thức. Bạn cần chú ý: Nội dung kiến thức trải rộng trên nhiều bài học. Nếu bạn đã sẵn sàng, xin mời thử sức.
Câu 1: Đột biến tiền phôi là loại đột biến xảy ra ở :
Câu 2: Trong chọn giống thực vật, để gây đột biến nhân tạo, người ta sử dụng tia tử ngoại chiếu vào: :
Câu 3: Thể đột biến là những cá thể: :
Câu 4: Sự rối loạn của 1 cặp NST trong giảm phân của tế bào sinh dục 2n làm xuất hiện các loại giao tử: :
Câu 5: Cơ chế phát sinh thể đa bội là do các tác nhân gây đột biến tác động vào quá trình phân bào làm rối loạn :
Câu 6: Bộ NST của cơ thể sinh vật bị tăng hoặc giảm một hoặc một số chiếc, được gọi là :
Câu 7: Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường dẫn đến hậu quả :
Câu 8: Cơ thể sinh vật có bộ nhiễn sắc thể mất hẳn một cặp tương đồng nào đó được gọi là :
Câu 9: Trong các dạng đột biến gen thì dạng gây biến đổi lớn nhất về mặt cấu trúc của gen là dạng :
Câu 10: Thành phần nào của nuclêôtit bị tách ra khỏi chuỗi polynuclêôtit mà không làm đứt mạch polynuclêôtit của ADN ? :
Câu 11: Đột biến gen phát sinh trong quá trình giảm phân được gọi là :
Câu 12: Bản chất của đột biến gen làm thay đổi các bộ ba mã hoá của gen là do các tác nhân gây đột biến làm :
Câu 13: ADN tái tổ hợp tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó phải được đưa vào trong tế bào vi khuẩn nhằm :
Câu 14: Về mặt di truyền học, phương pháp lai cải tiến giống ban đầu có tác dụng :
Câu 15: Sự hình thành màng bán thấm ngăn cách côaxecva với môi trường xảy ra trong giai đoạn tiến hóa :
Câu 16: Quá trình làm cơ sở cho sự di truyền và sinh sản là :
Câu 17: Trong kỹ thuật di truyền để chuyển gen, người ta dùng thể truyền là enzim để cắt :
Câu 18: Nhằm tạo được cơ thể lai có ưu thế lai lớn nhất, trước hết người ta phải thực hiện phép lai :
Câu 19: Nhằm kiên định và củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng người ta sử dụng phương pháp :
Câu 20: Trong phương pháp lai tế bào, để kích thích tế bào lai phát triển thành cây lai, người ta sử dụng tác nhân là :
Câu 21: Nhằm tạo ra các chủng vi sinh vật có đặc tính quý, người ta sử dụng phương pháp :
Câu 22: Trong kỹ thật cấy gen, các đoạn ADN được cắt ra nhờ enzim :
Câu 23: Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai là do con lai :
Câu 24: Ở thực vât, khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc hoặc vật nuôi giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hiện tượng :
Câu 25: Thực chất của nhân giống theo dòng nhằm :
Câu 26: Người ta đã xác định được nguyên nhân gây hội chứng Đao ở người bằng phương pháp :
Câu 27: Cơ thể lai xa nếu được tạo thành thường bất thụ là do cơ thể lai :
Câu 28: Phương pháp chủ yếu được sử dụng để tạo ưu thế lai là :
Câu 29: Sự phát sinh sự sống trên quả đất là kết quả của quá trình tiến hóa :
Câu 30: Sự kiện nổi bật nhất trong đại trung sinh là :
Câu 31: Một cặp vợ chồng đến gặp một nhà tư vấn di truyền y học, nhà y học cho biết xác xuất sinh con bị bệnh bạch tạng là 100%. Có thể kết luận rằng :
Câu 32: Mỗi tổ chức sống là một hệ mở vì :
Câu 33: Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh trong đời sống cá thể do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường được gọi là biến dị :
Câu 34: Loại đột biến chỉ biểu hiện ở một phần cơ thể là đột biến :
Câu 35: Phân tích tế bào học một cá thể ruồi giấm thì thấy tế bào sinh dưỡng của nó gồm 12 nhiễm sác thể và số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp đều bằng nhau, cá thể này thuộc thể :
Câu 36: Người mắc hội chứng Đao thuộc thể :
Câu 37: Người mắc hội chứng Claiphentơ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng thêm :
Câu 38: Người mắc hội chứng siêu nữ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng thêm :
Câu 39: Thể ba nhiễm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng thêm :
Câu 40: Sự không phân ly của 1 cặp nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng sẽ làm cho :

Bình luận