Trắc nghiệm địa lý Việt nam - 1

Bài trắc nghiệm này tổng hợp vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên khoáng sản, dân số, phát triển kinh tế, công nông nghiệp.... của nước Việt Nam, thích hợp cho các bạn ôn tập và tổng hợp kiến thức.
Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi :
Câu 2: Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để: :
Câu 3: những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là : :
Câu 4: Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là: :
Câu 5: Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là: :
Câu 6: Trong các tài nguyên sau loại nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất: :
Câu 7: Để phát triển kinh tế của đất nước cần phải; :
Câu 8: Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là; :
Câu 9: Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều nhất là; :
Câu 10: Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa đồng bằng sông Hồng và  đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long là: :
Câu 11: Đặc diểm của đất feralit là: :
Câu 12: Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là: :
Câu 13: Nhiệt độ trung bình hằng năm của Việt Nam là: :
Câu 14: Thuận lợi nhất của khí hậu nước ta đối với sự phát triển kinh tế là :
Câu 15: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam tập trung nhiều nhất ở: :
Câu 16: Diện tích rừng ở Việt Nam năm 1990 là: :
Câu 17: Tài nguyên rừng của Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể hiện ở: :
Câu 18: Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua các thời kỳ, và tăng nhanh nhất qua các kỳ: :
Câu 19: Gia tăng dân số tự nhiên là: :
Câu 20: Khu vực có gia tăng dân số tự nhiên cao nhất nước ta là: :
Câu 21: nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ dân số là: :
Câu 22: Giải pháp nào hợp lý nhất để tạo sự cân đối dân cư: :
Câu 23: Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất là: :
Câu 24: Nơi có tỉ lệ thiếu việc làm cao nhất ở Việt Nam là: :
Câu 25: Chất lượng cuộc sống là: :
Câu 26: Nơi thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta là: :
Câu 27: Để đảm bảo công bằng xã hội, văn minh, đảm bảo sự phát triển các nguồn lực con người và phát triển bền vững về kinh tế xã hội thì vấn đề cấp thiết đặt ra với nước ta hiện nay là: :
Câu 28: Phương hướng xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay là: :
Câu 29: Lực lượng lao động có kỹ thuật tập trung đông nhất ở: :
Câu 30: Nguyên nhân làm cho người lao động nước ta có thu nhập thấp là do: :
Câu 31: Chiếm tỉ lệ lao động cao nhất hiện nay là :
Câu 32: Để nâng cao chất lượng về mặt văn hóa trong đời sống văn hóa - xã hội thì cần phải. :
Câu 33: Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm, tỷ lệ tuổi thọ trung bình của người dân tăng là do: :
Câu 34: Nguyên nhân chính làm cho nước ta có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa thế giới là do : :
Câu 35: Điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta: :
Câu 36:  Do sự tích lũy nội bộ nền kinh tế thấp nên trong một thời gian dài để xây dựng cơ sở vật chất thì nước ta cần phải :
Câu 37: Vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta là :
Câu 38: Nguyên nhân nào dẫn đến sự yếu kém, khó khăn của nền kinh tế nước ta trước đây ? :
Câu 39:  Kết quả quan trọng nhất của cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta là: :
Câu 40: Đối với các tỉnh trung du, miền núi phía  Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thì vấn đề cần quan tâm nhất trong sự nghiệp giáo dục hiện nay là :

Bình luận